Loometöö ja spordistipendiumi konkurss

Pärnu Spordiselts Kalev Spordikool kuulutab välja konkursi alljärgnevatele igakuistele loometöö ja spordistipendiumitele aastaks 2014:

1x 286 eurot
1x 333 eurot
1x 504 eurot
1x 647 eurot
1x 750 eurot
1x 955 eurot

Stipendiumi eesmärk on laste ja noortesportliku ajaveetmise võimaluse loomine heal tasemel treeningprotsessis ja erinevate spordialade propageerimine.
Stipendiumi määramisel arvestatakse eelnevat töökogemust treenerina ja erialast haridust.
Stipendiumid määratakse vastavalt Pärnu Spordiselts Kalev stipendiumi määramise komisjoni otsusega.

Avaldused tuua või saata 18. detsembriks 2013 aadressile Ringi 14a Pärnu 80014.

Täpsem informatsioon telefonil 445 9690 või skparnukalev@gmail.com