Eesti Spordiselts Kalev Lahtised Meistrivõistlused Sõudmises

MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND

Aeg ja koht:

 • 09.august Pärnu Sõudekeskus Kalevi Sõudebaasis.

Osavõtjad:

 • Võistlused on lahtised.
 • Võistlevad täiskasvanud, noored (A ,B , C, D) ja  veteranid.
 • Iga osavõtja vastutab ise oma tervise eest.

Programm:

 • Distants on 1000 m. 
 • TD/TC ja PD/PC vanuseklassis on distants 500 m.  
 • Mix2x klassis on distants 250 m.

Ajakava: 

 • 11.00 Eelsõidud (vajadusel)
 • 13.00 Mvet4-
 • 13.10 TB2x
 • 13.20 TA1x
 • 13.30 P, M 2-(eraldi arvestus)
 • 13.40 TD 1x 
 • 13.50 TC 2x
 • 14.00 PD1x
 • 14.10 PC2x
 • 14.20 N1x
 • 14.30 M1x
 • 14.40 PB2x
 • 14.50 Nvet4-
 • 15.00 PA1x
 • 15.10 Bmix4x (B vanuseklassi 4x kaks poissi ja kaks tüdrukut)
 • 15.40 Mix2x

Registreerimine:                       

 • Eelülesandmine esitada 05.augustiks kell 23.59  e-mailile entry@soudeliit.ee  Korraldajatel on õigus ühildada eri võistlusklasse.                           

Autasustamine:

 • Kolme hulka tulnud võistlejat autasustatakse medali, diplomi ja meenega.

Majandamine:

 • Korraldamisega seotud kulud kannab Pärnu SK Kalev, muud kulud osavõtjad.
 • Osavõtumaks 10 €.

Üldiselt:

 • Määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos korraldajatega.

Skeemid: