2021 EESTI SPORDISELTS KALEV LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES

MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND

Aeg ja koht:

 • 07.august Pärnu Sõudekeskus Kalevi Sõudebaasis.

Osavõtjad:

 • Võistlused on lahtised.
 • Võistlevad täiskasvanud, noored (A ,B , C, D) ja  veteranid.
 • Iga osavõtja vastutab ise oma tervise eest.

Programm:

 • Distants on 1000 m. 
 • TD/TC ja PD/PC vanuseklassis on distants 500 m.  
 • Mix2x klassis on distants 250 m.

Ajakava:

 • 11.00 Eelsõidud (vajadusel)
 • 14.00 Nvet4-
 • 14.10 TB1x
 • 14.20 TA1x
 • 14.30 PA2-, M2- (eraldi arvestus)
 • 14.40 TC2x
 • 14.50 TD1x
 • 15.00 PD1x
 • 15.10 PC2x
 • 15.20 N1x
 • 15.30 M1x
 • 15.40 PB1x
 • 15.50 Mvet4-
 • 16.00 PA1x
 • 16.10 Bmix4x (B-klassi 4x kaks poissi ja kaks tüdrukut)
 • 16.20 Mvet1x / Nvet1x
 • 16.40 Mix2x

Registreerimine:                       

 • Eelülesandmine esitada 04.augustiks kell 23.59  e-mailile entry@soudeliit.ee  Korraldajatel on õigus ühildada eri võistlusklasse.                           

Autasustamine:

 • Kolme hulka tulnud võistlejat autasustatakse medali, diplomi ja meenega.

Majandamine:

 • Korraldamisega seotud kulud kannab Pärnu SK Kalev, muud kulud osavõtjad.
 • Osavõtumaks noored 10 €, täiskavanud 15 €.

Üldiselt:

 • Määratlemata küsimused lahendab korraldaja koos peakohtunikuga.

Liiklusskeem, stardiprotokoll ja tulemused: